Lone Meldgaard

Om Lone Meldgaard

Lone Meldgaard er anæstesisygeplejerske, pæd.art. og cand.scient.soc. fra Roskilde- og Aalborg Universitet. Hun har mange års erfaring som underviser, projektvejleder og koordinator på sygeplejeuddannelsen og er nu ansat som lektor og udviklingskonsulent på efter- og videreuddannelsen hos Act2learn sundhed og velfærd, University College Nordjylland.