Massage

Massage

Udførelse og virkning i et videnskabeligt perspektiv

"Medicinsk massage" er udkommet på norsk i 3. udgave, og udkommer nu for første gang på dansk.

Pris: 399,00 kr.
Køb

Læs mere

Bogens udgangspunkt er en overleveret tradition inden for skandinavisk fysioterapi, der bygger på erfaringskundskab. Forfatterne har lagt vægt på at underbygge denne erfaringskundskab med aktuel teori og forskning, specielt smertefysiologi. Der er lagt vægt på etiske og mentalhygiejniske aspekter i forbindelse med udførelse af de forskellige behandlinger og metoder. Klassisk massage, venepumpemassage, bindevævsterapi og lymfedrænage er nogle af de vigtige metoder, som bliver beskrevet i bogen.

Der er også kapitler om andre metoder som mensendieckfysioterapi, psykomotorisk massage, Rolfing og Rosenterapi.

For at lette tilegnelsen af stoffet har bogen både illustrative tegninger og et righoldigt billedmateriale, som er forsynet med tegn, der angiver retninger mv. ved de forskellige metoder.

Bogen henvender sig først og fremmest til fysioterapistuderende, men kan også være nyttig for uddannede fysioterapeuter, idrætsmassører, sygeplejersker og andre, der anvender eller ønsker at anvende massage.

  

Forfattere

Berit Heir Bunkan er fysioterapeut, dr.phil. og har magistergrad i psykologi. Hun er nu seniorforsker ved Høgskolen i Oslo.

Cathrine Mellbye Schultz er fysioterapeut og cand.mag. med specialuddannelse inden for bl.a. fysiologi.

Begge forfattere er uddannede ved Oslo Ortopediske Institutt og har årelang erfaring med praktisk anvendelse af og undervisning i massage.

Indhold
Bogens forfattere
  
17
Indholdet i kapitlerne
  
19
Kapitel 1 Indledning 21
   Historisk oversigt over massagen 21
   Berøring, trivsel og helbred 22
   Forskellige menneskesyn 23
   Berøringens betydning for menneskets udvikling og dannelse af
      kropsbilledet
 
24
   Forhold, som fysioterapeuten skal være sig bevidst i
      behandlingssituationen
  
26
   Hvad kan muskelspændinger betyde? 27
   Hvad er fleksionsmønsteret? 29
   Hvad er ekstensionsmønsteret? 30
   Findes der udviklingsteoretiske forklaringsmodeller?
   
32
  
Kapitel 2 Anatomi, fysiologi og psykofysiologi 33
   Hudens anatomi og fysiologi 33
   Skeletmuskelsystemets anatomi of fysiologi 38
   Karrenes anatomi og fysiologi 42
   Hvad sker der med de afferente impulser fra receptorer i hud,
      muskler, led og kar på vejen til et højere afsnit?
 
46
   Hvad sker der med de afferente impulser fra hud, muskler, led
      og kar på rygmarvsniveau?
  
48
   Højere centres modificering af smerteoverføring 50
   Samspillet mellem nervesystemet, immunsystemet, neuroendokrine
      og andre fysiologiske processer
 
52
   Smerte 54
   Hvad viser forskningen om massagens virkninger 56
   Massagens mere generelle virkninger 64
   Indikationer 63
   Kontraindikationer
  
63
  
Kapitel 3 Behandling og fund 65
   Er undersøgelse nødvendig? 65
   Terapeutens kvalifikationer 65
   Hvad er palpation 66
   Hud 66
   Muskulatur 67
   Palpation 73
   Konklusion på palpationsundersøgelsen 79
   Ressourceorienteret kropsundersøgelse - en orientering
  
79
 
Kapitel 4 Introduktion til massage 81
   Massagebriksen og massagestolen 81
   Massage i hjemmet 81
   Tildækning af patienten 83
   Behandlingsrummet 83
   Patientens udgangsstillinger 83
   Terapeutens udseende, optræden og hygiejne 83
   Hvordan gøres massage til en god behandling? 86
   Hvile og drikke 86
   Fænomener, terapeuten kan opleve 87
   Terapeutens beskyttelse af egen krop
 
87
 
Kapitel 5 Klassisk massagebehandling
1
   Definition på klassisk massage 91
   Greb i klassisk massagebehandling 91
   Generelle principper 92
   Dosering 92
   Når patienten er kilden 94
   Talkum, olier og massagecremer 95
   Klassiske greb: begrundelser, arbejdsteknin 95
   Effleurage (strygninger): begrundelser og udførelse 96
   Pétrissage: begrundelser og udførelser 98
   Greb med udtalt stimulerende effekt
  
110
 
Kapitel 6 Indlæring og træning af grundgrebene i klassisk massage 117
   Massagegreb til de forskellige kropsområder 117
   Massage til overekstremiteten 144
   Massage af nakke, skulderbue og hoved 150
   Fuld kropsmassage
  
168
  
Kapitel 7 Venepumpemassage 171
   Venepumpemassage ad modum Olesen 171
   Venepumpemassage, som Bøwadt udførte den 172
   Venepumpemassage - den norske form 173
   Indikationsområde 173
   Tekninsk udførelse af venepumpemassagen 174
   Hvad betyder tryk, rytme og tempo? 175
   Indikationsområdet 177
   Kontraindikationer 177
   Udførelse af venepumpemassage 177
   Udgangsstilling for patient og terapeut 177
   Venepumpemassage af de forskellige kropsdele
  
178
 
Kapitel 8 Bindevævsmassage 215
   Teorier 215
   Zoner 216
   Indikationsområder 218
   Kontraindikationer 219
   Undersøgelser 219
   Behandlingsteknikker 222
   Terapeutisk virkning af træk 224
   Udøvelse af bindevævsmassage 227
   Reaktioner 228
   Hvad bør patienten vide? 230
   Kommentar
  
230
  
Kapitel 9 Lymfedrænage 231
   Manuel lymfedrænage - en anderledes massageform 231
   Indikationer, kontraindikationer og forsigtighedsregler 231
   Praktisk udførelse af lymfedrænagen 233
   Fuld drænagebehandling ved lymfestase
  
237
  
Kapitel 10 Triggerpunkter, seneskader, arvæv, hud og sår 239
   Triggerpunkter 239
   Massage ved triggerpunktsmerter og ømme punkter 239
   Dyb tværmassage ad modum Cyriax 241
   Massage af hud 241
   Hudrulning 243
   Massagebehandling af sår 243
   Massagebehandling af arvæv 243
   Almindelig fremgangsmåde ved massage af ar
  
245
  
Kapitel 11 Virkning er afhængig af den måde, massagen udføres på 249
   Psykomotorisk massage; en kort introduktion 249
   Rask tværmassage 252
   Beroligende effleurage 255
   Berøring med hænder påvirker respirationen 256
   Respirationsstimulering ved håndsanbringelse 259
   Massage uden på tøjet 259
   Omkredsgreb, trykmassage, approksimationer og gnidninger 260
   "Kattepoter" (Cat's walk)
   
263
  
Kapitel 12 Idrætsmassage
 
265
   
Kapitel 13 Andre anvendelser af massage 269
   Berøring og massage til nogle alders- og patientgrupper 269
   Selvmassage 274
   Gruppemedlemmer masserer hinanden 278
   Stampemassage
 
279
 
Kapitel 14 Tre metoder, som fysioterapeuter bør kende til 281
   Behandlingsgreb omfatter massage i Mensendieckfysioterapi 281
   Rolfing/strukturel integration 284
   Rosenmetoden
  
287
 
Kapitel 15 Anvendt massage - nogle udvalgte kasuistikker 291
   Roar: nakke- skuldermyalgi 291
   Torben: Smerter i ryg og hofte 292
   Per: tidligere ruptur af akillessenen 293  
   Marta: smerter efter fraktur af collum femoris 294
   Elin: migræne 294
   Regner: tics 296
   Rita: trætte ben og frygt for skinnebenssår 296
   Else: degenerative forandringer af columna 297
   Gunvor: cancer mammae operata 297
   Peter: mavekneb 298
   Lisbeth: lobektomi af højre lunge 298
   Lars: vejrtrækningsbesvær 298
   Poul: acna rosacea 299
   Konrad: cancer i terminalt stadium 299
   Marie: hovedpine 299
   Knud: udmattelsessyndrom og paradoksal behandling
 
300
 
Efterskrift 303
   Massage er et fantastisk terapeutisk middel 303
Ordliste 307
Litteratur 313
Register 323
Forord

Forord til 3. udgave

Hensigten med denne bog er, som med de to andre tidligere udgaver, at bevare den norske massagetradition. Siden bogen udkom første gang, er viden om massagens fysiologiske virkninger blevet større. Derfor har vi medtaget nyere viden inden for endokrinologi, immunologi, lymfologi og smertefysiologi relateret til virkningerne af de aktuelle massageformer og refererer til relevant norsk og international forskning på fagområdet.
    Vi har først og fremmest koncentreret os om klassisk massage og venepumpemassage. I denne udgave har vi udvidet kapitlet om bindevævsterapi og tilføjet et kapitel om lymfedrænage. Vi har også taget noget med om idrætsmassage og fokuseret på de greb, som bruges til behandling af fejltrænede muskler. For at kunne behandle generte patienter har vi taget mere med om, hvordan man kan behandle patienten med tøjet på. I kapitel 14 har vi givet en kort orientering om sygegreb, respektive massage inden for Mensendieckfysioterapi. Endvidere har vi kort beskrevet Marion Rosens metode, samt biokemikeren Ida Rolfs metode. Begge interesserede sig for kroppens mekanik. De metoder forklares og forstås ud fra samme fysiologiske og psykologiske teorier som de øvrige i bogen.
     Fra vor side er det vigtigste at videreføre erfaringer med massagens terapeutiske virkninger, og vi har illustreret dette med små kasuistikker. Vi retter opmærksomheden mod ændringer i væv og sætter dette i sammenhæng med fysiske og følelsesmæssige faktorer hos patienten. Berøringens betydning som en selvstændig faktor i behandlingssituationen diskuteres. Vi understreger kommunikationsaspektet mellem terapeut og patient. Specielt lægger vi vægt på den betydning, terapeutens eget åndedræt har for patientens spændingstilstand. Meget af den viden er hentet fra den psykomotoriske tradition i norsk fysioterapi.
    Det udvidede billedmateriale er tænkt som en konkret støtte til studerende, som skal lære massagens ædle kunst. For at lette forståelsen er der indsat pile, der angiver bevægelsesretningen på de allerfleste fotografier. Vores håb er, at vi på denne måde kan lette formidlingen af stoffet.
     Med hensyn til kapitel 2, takker vi fysiologerne professor Gunnar Nicolaysen og cand. real. Anne Nicolaysen. De har givet værdifuld vejledning og korrigeret misforståelser. Vore kolleger Eline Thornquist og Hanne Hagland har læst dele af manuskriptet og været værdifulde samtalepartnere. Vi takker dem for kommentarer og gode råd. Vi takker også kollega Jørn Rosenberg for at bruge sin tid til at demonstrere og fortælle os om lymfedrænage. Velvillige studerende, kolleger og venner, som har været fotomodeller, fortjener en stor tak. Også denne gang har Helge Thime været en tålmodig og kreativ fotograf, og vi takker ham for arbejdet med fotografierne.
     Endvidere takker vi igen medicinsk illustrator Kari C. Toverud for hendes evne til at illustrere vanskelige fysiologiske sammenhænge – denne gang i smukke farver.

Oslo, oktober 2009
Berit Heir Bunkan og Cathrine Mellbye Schultz

Massage - Udførelse og virkning i et videnskabeligt perspektiv
Cathrine Melbye Schultz & Berit Heir Bunkan
Oversat af: Lise Heidicke
1. udgave 2011
ISBN: 9788712045892
Antal sider: 330 sider, hæftet, illustreret
Pris: 399,00 kr.