Monica Carlsson

Monica Carlsson er cand.pæd., ph.d. og ansat som lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og leder af Forskeruddannelsesprogrammet i Didaktik samme sted. Hun er medlem af Forskningsprogram for Miljø- og sundhedspædagogik og arbejder med problemstillinger knyttet til læring, undervisning og evaluering af undervisning og uddannelser samt muligheden for at udvikle en forskningsbaseret evidens på området og problemstillinger knyttet hertil.