Olaf B. Paulson

Om Olaf B. Paulson

Olaf B. Paulson er professor i klinisk og eksperimentel neurologi ved Københavns Universitet, overlæge ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet samt leder af MR-afdelingen på Hvidovre Hospital. Olaf B. Paulson er dr. med. fra Københavns Universitet på en afhandling om hjernens gennemblødning ved slagtilfælde og har forfattet mere end 500 videnskabelige artikler og kapitler i bøger. Olaf B. Paulson har været formand for Dansk Selskab for Neurovidenskab, for Dansk Neurologisk Selskab og har været institutleder ved Københavns Universitet. Sammen med Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen er han redaktør og forfatter til Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s Forlag, samt til de to tidligere udgaver af herværende bog.