Sundhedsvidenskab

Folkesundhed

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og ...

Læs mere

Innovation i sundhedsvæsnet

Innovation i sundhedsvæsnet ...

Læs mere

Evidensbaseret medicin

EVIDENSBASERET MEDICIN - eller EBM - ...

Læs mere

Sundhedsjura

Patienters retsstilling - Sundhedspersoners ...

Læs mere

Geriatri

Geriatri er et område, som kræver en tværfaglig ...

Læs mere

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet

Bogen ...

Læs mere

Livet med kronisk sygdom

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Bogen ...

Læs mere

Epidemiologi for sundhedspersonale

Epidemiologien har ...

Læs mere

Gerontologi

Gerontologi formidler et bredt perspektiv på ...

Læs mere

Neurorehabilitering i praksis

En lærebog, der ...

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse

Dette er en tværfaglig ...

Læs mere

Sundhedsinformatik i klinisk praksis

Sundhedsinformatik...

Læs mere

Tværfaglig geriatri

Beskriver de vigtigste områder inden ...

Læs mere