Forslag til langsigtede og kortsigtede mål

Langsigtede mål (revideres ved behov):

At Kis mestrer sin sygdom (fysisk, psykisk og socialt), finder ny mening med sit hverdagsliv og genoptager sociale aktiviteter inden for de næste seks måneder.

Kortsigtede mål (revideres løbende):

At Kis selvstændigt kan skifte stomiposen inden for to uger.