Den antiemetiske medicin 

Patientrisikoprofil og behandlingsrelaterede risikofaktorer ved strålebehandling

(Instruks antiemetika ved strålebehandling 2016, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital)