Mulige svar på refleksionsspørgsmål

Målet ved udskrivelsessamtalen er at evaluere, om patienten:

  • Selvstændigt kan skifte sin stomipose og –plade
  • Har kendskab til de almindeligste hudkomplikationer og ved, hvordan disse kan forebygges
  • Har kendskab til de almindeligste stomikomplikationer, og hvor han kan henvende sig og få hjælp
  • Har fået den nødvendige psykiske støtte
  • Er forberedt på et liv med stomi.