Kapitel 3 Håndhygiejne

Påtagning af sterile handsker

Kapitel 4 Sengeredning

Skift af lagen fra side til side

Skift af lagen oppefra og ned

Kapitel 6 Specielle procedurer i forbindelse...

Skjorteskift hos patient med drop

Kapitel 7 Mund og tandpleje

Mundpleje

Kapitel 8 Respiration

Respirationstælling

Iltbehandling

Kapitel 9 Blodtryk

Måling af blodtryk

Kapitel 13 Udskillelse af fæces

Bækkengivning

Kapitel 14 Sondeernæring

Nedlæggelse af sonde

Kapitel 16 Injektionsgivning

Subkutan injektion

Intramuskulær injektion

Kapitel 17 Anlæggelse af perifert...

Anlæggelse af perifert venekateter

Kapitel 18 Forbindingsskift

Fjernelse af suturer

Fjernelse af agraffer

Kapitel 19 Hørelsen

Øreskylning

Kapitel 20 Synet

Øjendrypning

Kapitel 21 Medicingivning

Medicin ved inhalation