Ulla Skjødt

Om Ulla Skjødt

Ulla Skjødt (f. 1960) er sygeplejerske, Master i Etik og Værdier i organisationer (MEVO) og ph.d. fra Afdeling for filosofi og idéhistorie på Aarhus Universitet. Hun er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun primært underviser og forsker inden for det nære sundhedsvæsen, herunder ældreområdet med fokus på samfundsforhold af betydning for ældrelivet, livskvalitet i den sidste del af livet samt brug af teknologi i ældreplejen. Endvidere er hun projektleder og deltager i både nationale og internationale projekter inden for dette forskningsområde.