Anette Klahr

Anette Klahr er fysioterapeut og master i rehabilitering.

Om forfatteren

Anette Klahr er specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og klinisk kompetence i Basic Body Awareness Therapy. Anette har arbejdet med klinisk og teoretisk undervisning på grunduddannelsen i fysioterapi, herefter en årrække med udvikling af behandlings- og rehabiliteringsindsatsen til flygtninge med følgevirkninger af tortur og traumer. I dag ansat som udviklingsfysioterapeut i almenpsykiatrien på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Region Hovedstadens Psykiatri. Anette er en erfaren underviser og formidler, og er medforfatter på flere lærebøger inden for det fysioterapeutiske fagområde.