Benjamin Asmussen

Benjamin Asmussen

Benjamin Asmussen, f. 1976, er historiker, ph.d. og museumsinspektør på M/S Museet for Søfart.