Bente Scavenius

Bente Scavenius

Født 1944, mag.art. i kunsthistorie.

Om Bente Scavenius

Bente Scavenius er forfatter til en lang række bøger især om kunst og historiske haver, ligesom hun kendes fra sit virke som kunstkritiker i flere forskellige dagblade og som en populær kunstformidler fra radio og tv.