Bjørn von Ryberg

Bjørn von Ryberg er managing partner i ABSALON advokat-A/S – en law boutique med 100 % fokus på immaterialret og immaterialretlige kontraktforhold, cand.jur. fra Københavns Universitet 1983, advokat 1988, møderet for Højesteret 2008.

Om Bjørn von Ryberg

Bjørn von Ryberg har mere end 25 års erfaring med immaterialret (navnlig patentret) samt pharma- og functional food-jura. Hans erfaringer er ikke begrænset til arbejdet i et advokatfirmas immaterialretsafdeling, idet han i en årrække også har arbejdet i softwareindustrien og biotekindustrien. Han har en for jurister usædvanligt god forståelse af tekniske problemstillinger og er medforfatter på flere artikler i naturvidenskabelige tidsskrifter, ligesom han er medopfinder til en række patenterede opfindelser. Han har ført patentsager såvel i landsretterne som i Sø- og Handelsretten og i Højesteret.

Bjørn har skrevet mere om teknologi-jura og dertil knyttede kontrakter end nogen anden dansk advokat og er den eneste danske advokat med en patentretlig ph.d.-grad. Han er en meget benyttet underviser i patentret og lægemiddeljura. Han var den drivende kraft bag etableringen af DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse), ligesom det var ham, der i sin tid tog initiativ til opstarten af bogprojektet Dansk Immaterialret I-IV.

Han er en af de meget få danske advokater, der har taget jurastudiet på under normeret tid, og den eneste, der har gjort det med tilvalg af flere ekstra fag og samtidigt med aftjeningen af sin værnepligt.

Hans hobbyer er havearbejde, svømning, skak og lydbøger. Han har indtil for nylig været medindehaver af en dansk og nordisk rekord i 4x200 crawl og to danske rekorder i 4x100 m crawl og 4x100 m medley. Han bor i Holte, er gift med en kvinde og har 5 børn, heraf 2 bonusbørn.