Bjørn von Ryberg

Om Bjørn von Ryberg

Bjørn von Ryberg er managing partner i ABSALON advokat-A/S, et advokatfirma med 100 % fokus på immaterialret samt markedsføringsret, herunder navnlig pharma- og functional food-jura.

Bjørn von Ryberg har mere end 25 års erfaring med immaterialret (navnlig patentret) samt pharma- og functional food-jura. Hans erfaringer er ikke begrænset til arbejdet i et advokatfirmas immaterialretsafdeling, idet han i en årrække også har arbejdet i softwareindustrien og biotekindustrien. Han har en for jurister usædvanligt god forståelse af tekniske problemstillinger og er medforfatter på flere bioteknologiske artikler i naturvidenskabelige tidsskrifter. Han har møderet for Højesteret og har ført patentsager såvel i landsretterne som i Sø- og Handelsretten og i Højesteret. På den teoretiske side har han skrevet mere om teknologi-jura og dertil knyttede kontrakter end nogen anden dansk advokat. Han er en meget benyttet underviser i patentret og lægemiddeljura. Han var den drivende kraft bag etableringen af DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse) ligesom det var ham, der i sin tid stod bag opstarten af bogprojektet  Dansk Immaterialret I - IV.