Blodprøvetagning

Blodprøvetagning

Denne bog beskriver blodprøvetagning fra alle tænkelige vinkler og indeholder endvidere procedurer for urinprøvetagning og analyse heraf.

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogens temaer er præstenterede i den rækkefølge, prøvetagningen sker: Møde med patienten, kommunikation, infektionsforebyggelse og sikkerhed, udstyr, procedurer og mulige komplikationer.

Derudover omtales biologiske variabler og kvalitetssikring af den præanalytiske fase, som har betydning for, hvor sikkert et analyseresultat er.

Forfatterne har mange års praktisk erfaring fra området, og fremstillingen bygger på ny forskning og såvel nationale som internationale retningslinjer.

Målgruppen er alle de sundhedsfaglige personalegrupper, der deltager i prøvetagningen og analysearbejdet.

Bearbejdelse

Bogen er oversat og bearbejdet af Mariann Jensen og Rikke Pflug-Christensen, der begge er bioanalytikerundervisere og ansat ved Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium.

Anmeldelser

"En brugbar og lettilgængelig lærebog, som sygeplejersker i primær og sekundær sektor kan bruge (...) en af dens kvaliteter er, at den også beskriver betydningen af den menneskelige kontakt i forbindelse med blodprøvetagningsprocedurer." – Anna-Grethe Andreasen i Sygeplejersken 13/2007

Forfattere

Fagbioingeniør Elin Askeland, Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), Haukeland Universitetssykehus

Høgskolelektor og bioingeniør Elisabeth Astrup, Bioingeniørutdanningen, Avdeling for helse- og sosialgad, Høgskolen i Østfold

Overbioingeniør Solveig Blaaflat, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Bioingeniør Rakel Victoria Eye Bruland, Avdeling for immunologi og mikrobiologi, Haukeland Universitetssykehus

Specialbioingeniør, dr.scient. Astrid-Mette Husøy, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Bioingeniør Ingunn Isdal Kalkvik, Odda Sjukehus

Overbioingeniør Sigrun Irene Kjærstad, LKB-Barneklinikken, HaukelandUniversitetssykehus

Spesialbioingeniør Grete Rustan Knudsen, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Fagbioingeniør Merete Knudsen, LKB-Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Overbioingeniør Tone Minde, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Overbioingeniør, cand.san. Marit Rynning, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Indhold
Kap. 1

Blodprøvetagning og præanalytiske forholdKap. 2

Biologiske variationerKap. 3

Prøvetagerens rolleKap. 4

Rekvisition, identifikation og mærkning af prøverørKap. 5

Infektionsforebyggelse og sikkerhedKap. 6

Udstyr til veneprøvetagningKap. 7

PrøvetagningsrørKap. 8

Blodprøvetagning ved venepunkterKap. 9

Speciel prøvetagningKap. 10

KapillærprøvetagningKap. 11

Komplikationer ved prøvetagningKap. 12
Behandling, opbevaring og forsendelse af blodprøverKap. 13

InterferensKap. 14

Patientnær analyseKap. 15

UrinprøverKap. 16

Kvalitet af analyseresultat

Blodprøvetagning
Redigeret af: Astrid-Mette Husøy
Oversat af: Mariann Jensen og Rikke Pflug-Christensen
1. udgave 2007

ISBN: 9788712042709
Antal sider: 146 sider, illustreret
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag