Christine  Waage Rasmussen

Christine Waage Rasmussen

Født 1970, ph.d. på en afhandling om restaureringsteori og historiske haver.

Om Christine Waage Rasmussen,

Christine Waage Rasmussen er landskabsarkitekt ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og leder af restaureringen af Fredensborg Slotshave.