Frans Gregersen

Frans Gregersen er professor emeritus i dansk sprog ved Københavns Universitet.

Om forfatteren

Fra 2005 til 2015 var Frans Gregersen leder af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet. I 1991 publicerede han disputatsen Sociolingvistikkens (u)mulighed, som handler om den danske sprogvidenskabelige strukturalistiske tradition. Han har været aktiv i Projekt Infrastrukturalisme om den danske strukturalismes arkivalier siden dets begyndelse. Bogen udspringer af dette projekt.