Holdtræning

Holdtræning

Didaktiske perspektiver på grundtræning

HOLDTRÆNING er en bog for fysioterapistuderende, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med grundtræning på hold af både raske mennesker og mennesker i rehabilitering efter sygdom.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere
Bogen har fokus på fysioterapeuten som underviser, og bogen beskriver et teoretisk grundlag for at forholde sig terapeutisk og pædagogisk til holdtræning og til at samarbejde med mennesker i træning. Der tages udgangspunkt i fysiologisk viden og træning af kropsbevidsthed. Et særligt kapitel giver grundlag for at vælge musik til holdtræning.
 
HOLDTRÆNING indeholder mange varierede forslag til konkrete øvelser i holdtræning både indendørs og udendørs. Øvelserne er illustreret med tegninger.
 
Indholdsfortegnelse

Se inholdsfortegnelse som pdf

INDHOLD

Forord

DEL 1 TEORETISK GRUNDLAG FOR HOLDTRÆNING
Kapitel 1 Sygdom, sundhed og fysisk aktivitet
   Sundheds- og sygdomsbegreber
   Sundhedspædagogik
   Fysioterapeutisk forforståelse 

Kapitel 2 Teorier og modeller om menneskers reaktioner på sundhed og sygdom
Kapitel 3 Didaktisk teori
   Didaktiske teorier – kort præsenteret
Kapitel 4 Praktisk-didaktiske overvejelser i holdtræning
   Didaktiske grundholdninger
   Underviserens forforståelse
   En didaktisk planlægningsmodel
   Mål for interventionen
   Undervisningens indhold
   Læreprocessen
   Rammer for organisering af undervisningen
   Evaluering af interventionen 

Kapitel 5 Musik
   Musikkens elementer
   At vælge relevant musik
   Didaktiske overvejelser i valg af musik
DEL 2 TRÆNINGSFORMER OG TRÆNINGSELEMENTER I HOLDTRÆNING
Kapitel 6 Kroppen og kropsbevidstheden
  Jeg er min krop
  Et historisk perspektiv på kroppen
  Kropsbevidsthed

Kapitel 7 Opvarmning og nedvarmning
   Opvarmning
   Opvarmningens indhold
   Nedvarmning/restitutionsaktiviteter 

Kapitel 8 Styrke- og stabilitetstræning
   Skeletmuskulatur
   Fysiologiske ændringer ved træning af musklerne
   Monitorering af belastningen i styrketræning
   Opbygning og effekt af træningen
   Valg af øvelser
   Didaktiske overvejelser
   Stabilitetstræning 

Kapitel 9 Konditionstest
   Generelt om test
   Konditionstest
   Watt-max test
   To-punkts test
   Seks minutters gangtest
   Bib-test, shuttle-run og yoyo-test
   Steptest
   Borg 15-test 

Kapitel 10 Aerob træning
   Aerob fitness og metabolisk fitness
   Effekt af aerob træning
   Effekt af aerob træning i forhold til forskellige målgrupper 140
   Didaktiske overvejelser 

Kapitel 11 Træning af bevægelighed
   Teoretisk grundlag for træning af bevægelighed
   Grundprincipper for udspænding
   Didaktiske overvejelser 

Kapitel 12 Afspænding
   Fysiologisk baggrund for afspænding
   Autogen træning
   Progressiv afspænding
   Afspændingsmetoder med bevægelse som udgangspunkt
   Visualisering
   Didaktiske overvejelser
DEL 3 INSPIRATION TIL AKTIVITETER
Kapitel 13 Indendørs aktiviteter
   Kreds-trin til “Stuck-on-you”
   Øvelser med store bolde
   Grundlæggende stabilitetstræning
   Øvelser med fokus på kropsbevidsthed
   Styrketræning og styrkerelateret træning
   Konditionstræning indendørs
   Konditionstræning med småredskaber
   Bevægelighedstræning
   Rytmeaktiviteter
   Plyometrisk træning
   Pertubationstræning
   Afspænding 

Kapitel 14 Udendørs aktiviteter
   Løbeaktiviteter
   Aktiviteter med nedvarmende effekt 

Litteraturliste
Forfatter

Dorthe Varning Poulsen er fysioterapeut, master i idræt og velfærd samt lektor ved fysioterapeutuddannelsen. Hun har mange års erfaring med holdtræning og fra forskellige projekter omkring krop og træning.

Anmeldelser

"De mange eksempler gør bogen lettere forståelig, og man klargøres til selv at udføre det i praksis. " - Fysioterapeutstuderende.

Holdtræning - Didaktiske perspektiver på grundtræning
Dorthe Varning Poulsen
1. udgave 2010
ISBN: 9788712044963
Antal sider: 224 sider, illustreret
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag