Jens Jakob Bugge

Om Jens Jakob Bugge

Jens Jakob Bugge rådgiver danske og internationale virksomheder inden for alle områder af immaterialretten – såvel på kontraktsiden (licensaftaler, overdragelsesaftaler mv.) som i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Han arbejder mest inden for varemærkeret (herunder parallelimport, varemærkefalsk og piratkopiering) og har endvidere indgående kendskab til den konkurrenceret (herunder EU-retten), der relaterer sig til parallelimport.

Jens Jakob beskæftiger sig videre med designret og ophavsret. Herudover rådgiver Jens Jakob Bugge om illoyal markedsføring, eksempelvis i relation til vildledende markedsføring og sammenlignende reklame, produktefterligninger og tvister om kendetegn. Jens Jakob Bugge har kendskab til
en række sektorer og rådgiver danske og internationale virksomheder, der opererer inden for blandt andet Media & Entertainment, beklædningsindustrien, den finansielle sektor og life science & healthcare.
Jens Jakob Bugge har stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager
inden for sine specialeområder og har rådgivet i mange højt profilerede og
principielle sager. Han fører løbende sager ved Sø- og Handelsretten, landsretterne
og Højesteret med udstikkere til EU-Domstolen, ligesom han fører midlertidige forbudssager ved Sø- og Handelsretten og landsretterne. Jens Jakob Bugge er medlem af INTA’s komité vedrørende velkendte varemærker samt medlem af Danske Advokaters IP-fagudvalg. Jens Jakob Bugge er tidligere administrerende partner i Horten fra 2004-2007.