Jens Jakob Bugge

Jens Jakob Bugge er partner i Horten Advokatpartnerselskabs afdeling for Immaterialret & Teknologi, cand.jur. fra Københavns Universitet 1990, advokat 1994, møderet for Højesteret i 2001.

Om Jens Jakob Bugge

Jens Jakob Bugge rådgiver danske og udenlandske virksomheder inden for alle områder af immaterialretten, herunder vedrørende rets- og voldgiftssager og kontrakter (licensaftaler, sameksistensaftaler, overdragelsesaftaler mv.). Han har et særligt fokus på varemærkeret/kendetegn og retssager herom (herunder tvister vedrørende parallelimport, varemærkefalsk og piratkopiering).

Jens Jakob har rådgivet inden for mange forskellige sektorer, herunder design- og beklædning, life science & healthcare, kosmetik, dagligvarer, media & entertainment, jordbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner, finans, IT og energi, ligesom han over årene har rådgivet kommuner på immaterialretsområdet.

Jens Jakob har stor retssagserfaring inden for sine specialeområder og har rådgivet i mange højt profilerede sager. Han fører løbende sager ved Sø- og Handelsretten, Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret, ligesom han har procederet for EU-Domstolen. Han er en af landets førende advokater inden for varemærkeret og markedsføringsret (illoyal konkurrence) og har bl.a. ført flere principielle sager for Højesteret med udstikkere til EU-Domstolen.