Johanne Bornemann Mogensen

Johanne Bornemann Mogensen

Johanne Bornemann Mogensen, født 1975, er konservator på Nationalmuseet med speciale i den malede og udsmykkede arkitekturarv i Danmark.