Kirsten Benn Lykkebo

Kirsten Benn Lykkebo

Kirsten Benn Lykkebo er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 2006.

Om forfatteren

Hun har siden arbejdet med formidling af især det 20. århundredes historie – fra 2017 som museumsinspektør på Københavns Museum.