Kristian Hvidtfelt Nielsen

Kristian Hvidtfelt Nielsen er cand.scient. i fysik/filosofi og ph.d. i videnskabsog teknologihistorie. Lektor og centerleder ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.