Line Bregnhøi

Line Bregnhøi

Line Bregnhøi, f. 1958, er malerikonservator på Nationalmuseet.

Om Line Bregnhøi

Line Bregnhøi har for Flügger udarbejdet et stilhistorisk farvekort. Hun er forfatter til mange artikler om bemalede interiører og medforfatter på bl.a. bogen Odense Adelige Jomfrukloster (Realdania, 2013) og Eremitageslottet (2013), Det malede rum – Materialer, teknikker og dekorationer fra 1790-1900  (2017) og Abildgaard som arkitekt – former og farver (2019), alle udgivet på Gads Forlag.