Lorenzo Cigana

Lorenzo Cigana forsker i teoretisk lingvistik ved Københavns Universitet, hvor han er ansat på Projekt Infrastrukturalisme.

Om forfatteren

Lorenzo Ciganas forskningsfelt er som videnskabshistoriker at belyse den danske strukturalisme med et særligt fokus på ’Glossematik’, dvs. den sprogteori, som Louis Hjelmslev og Hans Jørgen Uldall udviklede sammen. Hans seneste publikationer fokuserer begge på Louis Hjelmslevs sprogteori: Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche (Carocci, 2022, på italiensk, men med et fyldigt engelsk resumé), hvor han afdækker teoriens originale tilgang til sproglige kategorier, og antologien Louis Hjelmslev. Essais et communications sur le langage (sdvig 2022), hvor en række hidtil upublicerede eller svært tilgængelige arbejder er samlet.