Maria Simonsen

Maria Simonsen (f. 1978) er ph.d. og forskningslektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Hun har publiceret om bog- og forlagshistorie og videns- og universitetshistorie.