Martin Lavesen

Martin Lavesen er advokat og managing partner i DLA Piper Advokatpartnerselskab, cand.jur. fra Københavns Universitet 1994, advokat 1997, HD(O) fra CBS 2006, møderet for Højesteret 2007.

Om Martin Lavesen

Martin Lavesen har i 25 år ydet juridisk rådgivning inden for alle områder af erhvervsretten med særligt fokus på virksomheder og organisationer, der arbejder med forskning og teknologi. Han har særlig viden i og erfaring med at rådgive såvel private som offentlige aktører med kommercialisering, partnerskaber, selskabsstrukturer og private placements.

Martin Lavesen har tidligere i en årrække fungeret som fast ekstern juridisk rådgiver for både Region Hovedstaden, Videncenter for Forskning og Innovation og for Københavns Universitet, Tech Trans Kontoret. Han rådgiver fortsat løbende hospitaler og andre videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til teknologioverførsler mv. Samtidig er han advokat for en række virksomheder, der er teknologibaserede – fra opstartsvirksomheder, over små og mellemstore virksomheder til store industrivirksomheder inden for forskellige segmenter. Hans erfaringer er ikke begrænset til arbejdet som dansk advokat. Han har i en periode fungeret som administrerende direktør i biotekvirksomheden Exiqon, ligesom han har og har haft ledelseshverv i en række virksomheder, som er baseret på innovation.

Hertil kommer et internationalt udsyn, der har givet relevante erfaringer og kontakter. Han har arbejdet hos advokatvirksomheden Edwards Angell,nu Locke Lord, i Boston, ligesom han i dag står i spidsen for den globale advokatvirksomhed DLA Pipers kontorer i Danmark.

Martin Lavesen er en jævnlig anvendt mediator og voldgiftsdommer. Samtidig er han en erfaren procedør og har givet møde for såvel Højesteret som forskellige nævn i sager om immaterialretlige forhold. Han er en ofte brugt foredragsholder på konferencer og kurser og er fast underviser både på Advokatuddannelsen og på DIFI’s kurser. Han er af Justitsministeren udpeget som medlem af formandskabet for Pressenævnet og er medlem Advokatrådet, herunder formand for Rådets task force om LegalTech, og Danske Advokaters fagudvalg for IP/IT-ret.