Martin Lavesen

Om Martin Lavesen

Martin Lavesen, partner i LETT Advokatfirma; født 1969; cand. jur. fra Københavns Universitet 1994; advokat 1997; HD(O) fra CBS 2006; møderet  for Højesteret 2007. Han har tidligere blandt andet arbejdet for Edwards  Wildman Palmer i Boston, USA, og været konstitueret adm. direktør i biotek-virksomheden Exiqon A/S.

Martin Lavesen rådgiver inden for alle områder af erhvervsretten med  særligt fokus på selskabsret og kontrakter. Han har særlig viden i at rådgive  teknologivirksomheder ved licensaftaler, selskabsstrukturer og private  placements. Han er fast juridisk rådgiver for Forskning og Innovation på  Det Videnskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Martin Lavesen er en ofte anvendt mediator og voldgiftsdommer. Samtidig er han en erfaren procedør og har givet møde for såvel Højesteret som  forskellige nævn i sager om immaterielretlige forhold. Han er af Advokatrådet  udpeget som fast anklager i frakendelsessager og er af Justitsministeren  udpeget som fast medlem af Pressenævnet.

Martin Lavesen underviser på Advokatuddannelsen og har tidligere undervist på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet i ejendomsret.  Han er en ofte brugt foredragsholder på konferencer og kurser. Han er forfatter  til flere artikler og bøger, senest “Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer”  og “Kommentar til De Advokatetiske Regler”.

Martin Lavesen er medlem af række foreninger, herunder Licensing Executive Society og BiotechBuilders (skandinavisk netværk for biotek-ledere).  Han er udpeget som medlem af blandt andet Advokatsamfundets  uddannelsesudvalg, Danske Advokaters fagudvalg for IP/IT-ret og aftagerpanelet  på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Martin Lavesen er bestyrelsesmedlem i flere danske og udenlandske selskaber inden for forskellige sektorer, herunder teknologi- og IT-virksomheder. Han er også bestyrelsesmedlem i LETT Advokatfirma og udfører  frivilligt arbejde for Youth for Understanding (international ungdomsudveksling).