Michael Nielsen

Michael Nielsen (f. 1967) er læreruddannet, cand.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole og gennem de sidste 22 år ansat som underviser ved social- og sundhedsuddannelserne på SOSU Østjylland i Aarhus, hvor han er fagtovholder i dansk på grund- og hovedforløbene. Han er endvidere beskikket censor og har gennem årene deltaget i forskellige ministerielle arbejdsgrupper omkring faget dansk.