Morten Nordhagen Ottosen

Morten Nordhagen Ottosen

Morten Nordhagen Ottosen, f. 1981, er lektor (førsteamanuensis) i historie og strategi ved Forsvarets høgskole/Krigsskolen i Oslo og har baggrund fra Universitetet i Oslo og Syddansk Universitet.

Om forfatteren

Morten Nordhagen Ottosen har bl.a. skrevet Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid (2005) og sammen med Rasmus Glenthøj 1814 – krig, nederlag, frihed (2014). Han har været redaktør for værkerne Samfunn i krig: Norden 1808-09 (s.m. Rasmus Glenthøj, 2012) og Ideal og realitet: 1814 som politisk praksis for folk og elite (s.m. Marthe Hommerstad, 2014). I 2017 blev han sammen Rasmus Glenthøj tildelt Den Nordiske Historiebogspris for 1814 - Krig, nederlag, frihed.

Foto: Marteline Nystad