Morten Nordhagen Ottosen

Født 1981, historiker og tilknyttet henholdsvis Syddansk Universitet og Universitetet i Oslo.

Om Morten Nordhagen Ottosen

Morten Nordhagen Ottosen har bl.a. skrevet Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid (2005). Sammen med Rasmus Glenthøj har han været redaktør for værket Samfunn i krig: Norden 1808-09 (2012).