Når seksualitet tages alvorligt

Når seksualitet tages alvorligt

Når seksualitet tages alvorligt handler om de mange forskellige situationer, hvor fagpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område møder brugernes seksualitet. Situationer som rejser en række etiske spørgsmål.

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

Bogen behandler spørgsmål som:

- Skal to ældre medborgere på et plejehjem have lov til at lukke sig inde på samme stue for at have samleje - og skal de pårørende i så fald informeres om det?

- Skal personalet tillade en ung udviklingshæmmet pige at have en ny partner hver dag?

- Hvordan vil du reagere, hvis du finder to patienter nøgne sammen i én seng på et psykiatrisk hospital?

- Hvad vil du svare, hvis en handicappet mand beder dig om hjælp til at onanere?

Bogen belyser emnet seksualitet ud fra faglige, etiske og juridiske synspunkter. Den er tænkt som en hjælp og inspiration til de fagpersoner, som gennem deres arbejde kommer ud for at skulle forholde sig professionelt til brugernes seksualitet.

Teksten er krydret med eksempler, citater og episoder hentet fra forskellige grene af det sociale og sundhedsmæssige felt.

Den handler om børn og unge, om voksne og ældre med sygdomme og forskellige former for nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bogen indeholder opgaver og forslag til rollespil som gør, at den er et godt udgangspunkt for diskussioner og for gruppearbejde både på undervisningsinstitutioner og arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet.

Bogen er oversat fra norsk, men bearbejdet til danske forhold og dansk lovgivning.

Når seksualitet tages alvorligt
Mona Johansen, Else Merete Thyness & Jan Holm
1. udgave 2001
ISBN: 9788712036951
Antal sider: 233 sider, illustreret
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag