Naturfag 2

Naturfag 2

2. udgave

Naturfag 2 er til social- og sundhedsassistentelever. Bogen indeholder den viden, der kræves under uddannelsen, og hvis man vil gå videre i uddannelsessystemet.

Pris: 300,00 kr.
Køb
Læs mere

Naturfag er nu kommet i en 2. udgave.

Naturfag 2 er til social- og sundhedsassistentelever. Bogen indeholder den viden, der kræves under uddannelsen, og hvis man vil gå videre i uddannelsessystemet.

Naturfag 2  er opbygget med øvelser i naturfaglige metoder som eksperimenter, modeller, beregninger, informationssøgning, it og formidling af naturfaglig viden. Emnerne i bogen har en social- og sundhedsfaglig vinkel på arbejdet i sundhedssektoren, og kapitlerne indeholder en grundlæggende naturfaglig viden, som har betydning for, at vi mennesker holder os sunde. I denne bog vil du således møde et indhold, som er relevant for uddannelsen, men også for dit kommende arbejde i sundhedssektoren.

I 2. udgave af Naturfag 2 er indholdet i tillægget til bogen (1. udgaves kapitel 17) flyttet frem i bogen, så det er blevet placeret der, hvor der er brug for det i forhold til det øvrige indhold. Blandt andet er elementær kemi og fysik blevet til et selvstændigt kapitel forrest i bogen. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om celler og DNA.

Læsevejledning

Naturfag 2 er en lærebog i naturfag for social- og sundhedsassistentelever. Naturfag kom ind i social- og sundhedsuddannelserne i 2001. En af grundene var, at eleverne skal forberede sig til at gå videre i uddannelsessystemet. Men tanken var samtidig at indføre mere almendannelse i social- og sundhedsuddannelserne. Med reformen i 2007 blev der indført kompetencemål for naturfag. Foruden disse kompetencemål er der – ligesom tidligere – fastlagt nogle indholdspunkter, der skal sikre, at social- og sundhedsassistenten har god baggrund for at videreuddanne sig. I denne bog vil du derfor møde et indhold, som er relevant for uddannelsen. Men du vil også møde forsøg og opgaver, der skal træne de naturfaglige kompetencer. De naturfaglige kompetencer er kompetencer til at arbejde med modeller, beregningskompetencer, eksperimentelle kompetencer, kompetencer i informationssøgning og IT samt kompetencer i at formidle naturfaglig viden.

I 2. udgave af Naturfag 2 er indholdet i tillægget (1. udgaves kapitel 17) flyttet frem i bogen, så det er blevet placeret, der hvor der er brug for det i forhold til det øvrige indhold. Blandt andet er elementær kemi og fysik blevet til et selvstændigt kapitel forrest i bogen. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om celler og DNA. For at få plads til dette nye indhold er der skåret her og der i indhold.

Bogens kapitel 1 er en introduktion til naturfaglig tænkning og arbejdsmåde. Kapitel 2 handler om det mest grundlæggende inden for kemi og fysik. Vend eventuelt tilbage til dette kapitel undervejs i de øvrige kapitler, når du har brug for det. Indholdet af kapitel 3 er nyt i forhold til 1. udgave. Det handler om celler og DNA. Det er også ment som grundlæggende viden, som er god at have med til de øvrige kapitler. Kapitel 4 - 7 omhandler energi og stofskifte. Indholdet lægger sig tæt op ad emnerne ernæring og fysisk aktivitet, som du møder i uddannelsens andre fag. Kapitlerne 8 – 14 omhandler forskellige emner, som er baggrundsviden for menneskets fysiologi: varmetab, pH, væsker og tryk, diffusion og osmose samt emner, der knytter sig til nervesystemet og sanserne. Kapitel 15 om mikroorganismer er baggrundsviden for dit daglige arbejde med hygiejne. Kapitel 16 handler om fysikken bag forflytningsteknik. Kapitel 17 og 18 omhandler beregninger i forbindelse med medicin og koncentration. I bogens faglige indhold er der tilføjet eksempler både fra hverdagen og fra dit arbejde som social- og sundhedsassistent. Der er ordforklaringer i margenen, så du får en forklaring på svære ord uden at skulle bladre i bogen. Disse ord kan du desuden finde i en samlet oversigt her på bogens side. Bogen er rigt illustreret med figurer, fotos, kurver og tabeller, der understøtter forklaringerne i teksten. Figurerne er vigtige i en naturfagsbog. De er modeller, som forenkler komplicerede forklaringer eller viser vigtige sammenhænge. I naturfag skal du også selv lære at lave kurver og figurer. Forsøgene i bogen har til formål, at du kan øve dig i at forstå en vigtig side af naturfag – nemlig eksperimenter. Derfor er forsøgene tilrettelagt, så resultaterne er data, som du kan arbejde videre med, eventuelt i regneark på en computer. Forsøgene står fremhævet i bogen. De er illustreret med et billede af forsøgsopstillingen, så de er nemme at gå til.

Sidst i hvert kapitel er der en liste med forslag til litteratur og links til internettet, så du har mulighed for at supplere læsningen. Her på vores hjemmeside findes teksten som lydbog (se relevant fane).

God læselyst!

Henning Vinther Rasmussen,
Stenstrup 2015.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Kapitel 1 Hvad er naturfag?

Kapitel 2 Atomer og molekyler

Kapitel 3 Cellen og DNA’et

Kapitel 4 Energi og energibalance

Kapitel 5 Energi til kroppen

Kapitel 6 Energien i levende organismer

Kapitel 7 Kroppen bruger energi

Kapitel 8 Varmetab og temperatur

Kapitel 9 Syre-base-balancen

Kapitel 10 Væsker og tryk

Kapitel 11 Diffusion og osmose

Kapitel 12 Nervesystemet

Kapitel 13 Lyd

Kapitel 14 Lys

Kapitel 15 Mikroorganismer

Kapitel 16 Fysikken ved forflytninger

Kapitel 17 Medicin

Kapitel 18 Koncentration

Stikord

Ekstramateriale

Her finder du ekstramaterialet til bogen.


Blodgasser
Cellemembranens opbygning
Elektrisk og kemisk kommunikation i kroppen
Myelinskeder
Natrium-kalium-pumpen
Nefroner 

Osmose i vævet


pH og kost
Resistens hos bakterier
Strøm og spændingsforskel i en nervecelle
Naturfag 2 - 2. udgave
Henning Vinther Rasmussen
2. udgave 2016
ISBN: 9788712051510
Antal sider: 274 sider
Pris: 300,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 03-02-2016