Niels Wium Olesen

Niels Wium Olesen

Niels Wium Olesen, f. 1963, kandidat i historie fra Aarhus Universitet 1995 og ph.d. i 2002.

Om Niels Wium Olesen

Niels Wium Olesen er ansat som lektor i historie på Aarhus Universitet siden 2004. Han er medforfatter til Danmark besat. Krig og hverdag 1940-1945 (2005) og De danske ministerier 1972-1993 (2017, 2018).