Ole Mortensøn

Ole Mortensøn

Ole Mortensøn (f. 1947) er forhenværende museumsinspektør ved Langelands Museum.

Om Ole Mortensøn

Ole Mortensøn er cand.mag. i historie og europæisk etnologi fra Københavns Universitet og forfatter til en lang række kulturhistoriske bøger.