Patientinddragelse i praksis

Patientinddragelse i praksis

erfaringer, metoder og perspektiver

Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsfaglige studerende på grundniveau, efter- og videreuddannelse og masterniveau.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Patientinddragelse i praksis behandler inddragelse af patienter i forskellige kliniske kontekster. Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patientinddragelse, og bredden i bogen gør, at man kan anvende den gennem hele uddannelsen og når man er færdiguddannet.

Visionen om aktive patienter og borgere står stærkt på den politiske og sundhedsfaglige dagsorden, og denne bog giver indsigt i, hvordan visionen omsættes i praksis i forhold til forskellige patientgrupper, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer på tværs af sektorer og specialer i sundhedsvæsenet.

Ved at kombinere praksiseksempler med refleksionsspørgsmål, kan bogen understøtte de studerendes evne til inddrage borgere og patienter i pleje- og behandlingsforløb samt at forholde sig til såvel muligheder som udfordringer i det inddragende arbejde.   

Patientinddragelse i praksis - erfaringer, metoder og perspektiver
Redigeret af: Kathrine Hoffmann Pii & Trine Ungermann Fredskild
1. udgave 2017
ISBN: 9788712052944
Antal sider: 279 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 08-12-2017

Kig i bogen