Peder Fredslund Møller

Peder Fredslund Møller er cand.oecon. og professor ved Aalborg Universitet.

Om Peder Fredslund Møller

Peder Fredslund Møller har været professor i regnskab ved flere højere læreanstalter. Han er forfatter eller medforfatter til en række bøger om regnskabslovgivning og til artikler om regnskabsmæssige problemstillinger, herunder skat i årsregnskabet og valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder.