Peter Schønning

Peter Schønning er advokat, cand.jur. fra Aarhus Universitet 1989, advokat 2001, møderet for Højesteret 2014.

Om Peter Schønning

Peter Schønning er selvstændig advokat med speciale i ophavsret (www. ophavsretsadvokaten.dk). Han har tidligere været kontorchef i Kulturministeriet og underdirektør i Koda. Han underviser i ophavsret på kurser (tidligere også på Københavns Universitets kurser i immaterialret) og holder ofte foredrag om emnet.

Peter Schønning er forfatter til en lang række bøger og artikler mv. om ophavsret. Han er bl.a. forfatter til “Ophavsretsloven med kommentarer” (6. udgave 2016, Karnovs Forlag) og “EU-direktiverne om ophavsret” (2. udgave 2019, Jurist- og Økonomforbundets Forlag) samt dansk bidragyder til bogen “Copyright in the Information Society” (2. udgave 2019, Edward Elgar Publishing). Han er medlem af Danske Advokaters fagudvalg for IP-ret. For nylig blev han desuden morfar.