Peter Wessel Hansen

Peter Wessel Hansen

Peter Wessel Hansen er ph.d. i historie og arkivar på Københavns Stadsarkiv.

Om forfatteren

Han har forsket i de fattiges og middelstandens kultur i 1700-tallets København og udgivet artikler om tiggeri, religiøs velgørenhed, fattigvæsenet jobmarkedet samt sociale fællesskaber og hierarkier i enevældens København.

Foto: Mads Neuhard