Projektledelse i sundhedsvæsnet

Projektledelse i sundhedsvæsnet

fra idé til resultat

Bogen er en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

I de senere år er der udviklet en bred vifte af forskellige metoder og begreber inden for projektledelse, og der findes efterhånden en omfattende litteratur om emnet. Megen litteratur henvender sig imidlertid til ansatte i den private sektor og benytter de udtryk og begreber, som anvendes der. Projektledelse i sundhedsvæsnet skal imødekomme behovet for litteratur, der henvender sig til sundhedsvæsnets faggrupper.

Redskaberne fra bogen kan anvendes systematisk og samlet men bliver præsenteret på en måde, som gør det muligt at anvende dem enkeltvis i mindre projekter, hvis det er dét, der er behov for.

Efter at have læst bogen vil læseren være i stand til at:

• Forstå projektlederens mangeartede opgaver og påtage sig ansvaret som projektleder.

• Planlægge og gennemføre et projekt sikkert og effektivt.

• Lede og motivere en projektgruppe.

2. udgave kommer i et nyt og pædagogisk layout, der på en klar måde beskriver, hvordan projektlederen sikrer fremdrift i projektet.

Anmeldelse af 1. udgave

"Bogen er letlæst og giver svar på spørgsmål, man ikke selv formår at stille, ligesom den systematiserer de brokker af viden, jeg efter deltagelse i mange projekter sidder tilbage med. Der er dels en god systematisk gennemgang af, hvad et projekt er, dels en nøje gennemgang af projektets faser og ikke mindst, hvilke redskaber man har at gøre godt med i de forskellige projektfaser." - Månedsskrift for praktisk lægegerning

Projektledelse i sundhedsvæsnet - fra idé til resultat
Hanne Dahlerup & Thomas Hanberg Sørensen
2. udgave 2018
ISBN: 9788712055167
Antal sider: 160 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 02-01-2018

Kig i bogen