Rebecca Bauer Tørring

Rebecca Bauer Tørring (f. 1985) er sygeplejerske og cand.scient.san. fra Aarhus Universitet.

Om forfatteren

Rebecca Bauer Tørring  har klinisk erfaring fra det intensive speciale og har arbejdet i spændingsfeltet mellem personcentreret sygepleje, højtspecialiseret behandling og teknologiens betydning for den sygeplejefaglige praksis. Omdrejningspunktet for de udviklings- og forskningsprojekter som Rebecca har arbejdet med, er forankret i muligheder og barrierer indenfor anvendelse af teknologier og datadrevet virksomhed. Herunder kvalitetsindikatorer, patientrapporterede oplysninger (PRO), simulation og podcast. Hun er ansat som lektor og projektleder på sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen UCN, hvor hun underviser, forsker og er projektleder for projekt: Bedre overgange mellem teoretiske og kliniske uddannelsesforløb.