Sår

Sår

En grundig beskrivelse af sårhelingsprocessen, akutte og kroniske sår, sårsmerter og -infektion samt helingshæmmende faktorer, lokal behandling, komplementære behandlingsmuligheder og omsorg.

Pris: 350,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen giver eksempler på konkrete praktiske arbejdsinstrumenter til behandling og pleje af patienter med sår. Også juridiske og sundhedsøkonomiske aspekter i forbindelse med sår diskuteres. Bogen indledes med et spændende kapitel om sår set i et historisk perspektiv.

Målgruppe: Sygeplejestuderende, uddannede sygeplejersker og andet sundhedspersonale, herunder læger, der i den primære eller sekundære sundhedstjeneste arbejder med behandling og pleje af patienter med sår.

Bearbejdelse

Bogen er bearbejdet til danske forhold af Susanne Lauth, sygeplejelærer, stud. MPH og ansat ved Sygeplejeskolen i Vejle Amt. Hun har i klinisk praksis arbejdet med sårpatienter. Siden 1997 medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Sårheling.

Bogens forfatter

Christina Lindholm er sygeplejerske og docent ved Karonska Instituttet, et af Europas større medicinske universiteter. Hun arbejder som forskningschef ved Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Indhold
Kap. 1

HistorieKap. 2

Definitioner og sårhelingKap. 3

BensårKap. 4

Diabetiske fodsårKap. 5

TryksårKap. 6

CancersårKap. 7

Andre typer af kroniske sårKap. 8

Akutte sårKap. 9

Helingshæmmende faktorerKap. 10

SårinfektionKap. 11

SårsmerterKap. 12

Lokal sårbehandlingKap. 13

Komplementære terapimulighederKap. 14

OmsorgKap. 15

Sundhedsøkonomiske og juridiske aspekter i forbindelse med sår
Sår
Christina Lindholm
Oversat af: Birthe Kamp Nielsen
1. udgave 2005

ISBN: 9788712041931
Antal sider: 278 sider, illustreret
Pris: 350,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag