Samtalen, skønnet og evidensen

Samtalen, skønnet og evidensen

Bogen problematiserer, hvordan omsorgsfagene lægger vægt på videnskabens betydning i mødet med mennesker i forskellige livssituationer.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

Kari Martinsen mener, at den faglige samtale har sit fundament i hverdagssamtalen, og hun belyser den almindelige hverdagssamtale gennem tanker fra filosofferne Hans Skjervheim, Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup.

Skønnet, fortællingen og evidensen har en central plads i bogen og uddybes med tekster af bl.a. Jakob Knudsen og Paul Ricoeur.

Martinsen lægger vægt på en verdensanskuelse, hvor relationer og afhængighed er fundamentalt, og hvor fællesskab sættes i centrum.

Evidensbaseret sygepleje er et begreb, som er mere eller mindre indarbejdet i dagens sygepleje. Kari Martinsen uddyber begrænsinger og muligheder ved begrebet.

Det er en bog, som søger at skabe diskussion om saglighed, skøn, sprog og evidens.

Bogens forfatter

Kari Martinsen er sygeplejerske, magister i filosofi og dr.phil. Hun har bl.a. været ansat på Danmarks Sygeplejerskehøjskole/Institut for sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, og er nu ansat som professor ved Høgskolen i Harstad. Kari Martinsen har skrevet en række bøger og artikler inden for omsorgsfilosofi, historie og socialpolitik.

Indhold
Indledning: omsorgen for ordeneSamtalen, kommunikationen og sagligheden i omsorgsfagene


Samtalen som en treleddet relation


Den indirekte meddelelse


Urørlighedszonen og åbenheden, tonen og gærden


Samtalen i omsorgsfagene


Samtalen og tidenLivsfilosofi og evidens i sundhedsvæsenet


Evidens og overbevisning


Livsfilosofi og evidens


Evidens og overtalelse


Afsluttende betragtningerSkøn og evidens


Omvejenes vej til evidens


Skøn- nærvær gennem distancering


Sproget i skønnet - et rummeligt sprog


Den oplysende tanke og indfaldet


Sproget - alles og ingens


Afsluttende betragtninger: bjergtaget af formålet eller oplyst af indfaldet?Omsorg i sygeplejen - en moralsk udfordring


Værdi forudsætninger


Værdi, livsytring, relation


At blive tillid værdig


Rum for tillid - hvordan lære at handle ud fra hvilken viden?


Mester-elev-forhold


Forskellige kundskabsformer: eksempellæring og videnskab


Omsorgens dilemma mellem undladelsessyder og formynderi


Skønnet i vippeposition: fra sygeseng til politik


Den fagligt dygtige sygeplejerske - den reflekterende praktiker
Samtalen, skønnet og evidensen
Kari Martinsen
1. udgave 2006
ISBN: 9788712042624
Antal sider: 176 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag