Stine Hesse Hansen

Om Stine Hesse Hansen

Stine Hesse Hansen er uddannet sygeplejerske i 1995 og cand. pæd. i pædagogisk sociologi fra DPU i 2006.

Stine Hesse Hansen har 11 års praksiserfaring inden for sygeplejen, særligt inden for gerontopsykiatri og almen psykiatri. Har været ansat på Social- og Sundhedsskolen i København siden 2006 som underviser på både grund- og efteruddannelserne. Har desuden i 2 år været fagkonsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning med ansvar for social- og sundhedsuddannelserne samt siden maj 2012 været ansat i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning.