Torsten Bjørn Larsen

Torsten Bjørn Larsen er lektor på Juridisk Institut Aalborg Universitet, hvor han forsker i immaterialret og IP-strategier, cand.jur. fra Københavns Universitet 2004, LL.M. European Intellectual Property Law fra Stockholms Universitet 2006, ph.d. på en afhandling om IP-strategier fra Københavns Universitet 2014 (afhandlingen er nu udgivet på Edward Elgar Publishing).

Om Torsten Bjørn Larsen

Torsten Bjørn Larsen har tidligere arbejdet med alle væsentlige materielle, processuelle og kontraktuelle aspekter af immaterialretten som advokat hos bl.a. Bech-Bruun og Plesner. Han har således forberedt og/eller ført flere principielle og profilerede immaterialretlige sager. Torsten har tidligere været ansat som juridisk sekretær ved Klagenævnet for Domænenavne og har undervist i immaterialret siden 2007.

Torsten er forfatter til en lang række (40+) bogkapitler og artikler i førende nationale og internationale tidsskrifter. Torsten har været gæsteforsker på Max Planck Instituttet für Innovation und Wettbewerb i München. Han er en ofte anvendt foredragsholder og afholder seminarer og kurser i Danmark og i udlandet.