Vidensformer - Pædagogik - Sundhed

Vidensformer - Pædagogik - Sundhed

Ny

Fra filosofiske overvejelser om, hvad viden er, til fakta om en bestemt kommunes sundhedsprofil. Denne bog har til hensigt at kvalificere de studerendes faglige beredskab til arbejdet i de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige professioner.

Pris: 269,00 kr.
Køb
Læs mere

I denne bog behandles tre temaer, som det er afgørende at have kendskab til, når man skal arbejde professionelt med mennesker:

  •  Viden om forskellige vidensformer (videnskabelig, filosofisk, teknisk og etisk viden) og refleksioner over, hvordan der kan trækkes på teori og metode i en professionel praksis.
  •  Viden om, hvad det vil sige at lære noget nyt, og pædagogiske overvejelser om, hvordan mennesker kan motiveres til i praksis at ændre deres handlemønstre.
  •  Viden om folkesundhed og udviklingen af sundhedsfaglige kompetencer, der kan bidrage til at give mennesker mulighed for at fremme deres sundhed og livsduelighed.


Anmeldelser

"Kan anbefales alle, der arbejder professionelt med mennesker og egner sig godt som undervisningsmateriale." - Sygeplejersken

Bogens forfattere

Carsten Pedersen er cand.mag. i samfundsfag og filosofi, lektor på Højvangseminariet. Underviser i socialfag og kommunikation, organisation og ledelse og varetager undervisningen i videnskabsteori på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Forfatter til "Pædagogisk kompetence" (Social Kritik, nr. 88, 2003), redaktør af og medforfatter til "Samfundet i pædagogisk arbejde - et sociologisk perspektiv", Akademisk Forlag (2006).

Britta Hørdam er ansat som leder af efteruddannelsesafdelingen på Sygeplejeskolen i Roskilde. Hun har en lang erfaring som vejleder, eksaminator og censor.

Indhold
Teori og praksis


Ét er teori, noget andet er praksis


Relationen mellem teori og praksis i lyset af Aristoteles’ filosofi


Faglighed og saglighed – en afrundingVidensformer


Aristoteles’ fire vidensformer


Fire typer problemformulering


Evidens


AfrundingEtisk viden som grundlag for (tvær)fagligt samarbejde


Faglighed, saglighed og personlighed


Fagligt og tværfagligt samarbejde


Fronesis på moderne vilkår


Fronesis på moderne vilkår må medregne en kulturel dimension


Fronesis på moderne vilkår indebærer konversation frem for diskussion


En etisk reflektionsramme


AfrundingSundhedspædagogik


Sundhedsformidling, sundhedsoplysning, sundhedspædagogik


Sundhedspædagogikkens historie


Teorier om sundhedsfremme


At arbejde sundhedspædagogiskFolkesundhed, forebyggelse, sundhedsfremme og folkesygdomme


Begreber om sundhed og sygdom


Forebyggelsesbegreber


Handlingsprogrammer


Sociale netværk


Selvvurderet helbred


PerspektiverSundhedsfremme og forebyggelse til småbørnsfamilier


Baggrund for arbejdet i spæd- og småbørnssundhedsplejen


Sundhedsplejens udvikling


Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge


Tværfagligt samarbejde


AfrundingSundhedsfremmestrategier for børn og unge


Sundhedstjenesten i skolen


Sundhedstjenestens administrative rammer


Sundhedstjenestens synlighed


Den sundhedsfremmende skole: et udviklingsprojekt


Sundhedssamtalen: et forskningsprojekt


Perspektiver på en fremtidig sundhedspleje
Vidensformer - Pædagogik - Sundhed - Ny
Redigeret af: Britta Hørdam & Carsten Pedersen
1. udgave 2006
ISBN: 9788712042396
Antal sider: 224 sider
Pris: 269,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag