Jørn Vestergaard

Professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet

Om Jørn Vestergaard

Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har bl.a. udgivet bøgerne Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje og Strafferetlige sanktioner samt et stort antal faglige artikler om strafferetlig beskyttelse af børn og unge, antiterrorlovgivning, europæisk strafferetligt samarbejde, internationale retsopgør, medieretlige emner mv. Han er medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Se jura.ku.dk/jv.