Per Soelberg Sørensen

Om Per Soelberg Sørensen

Per Soelberg Sørensen er professor i neurologi og overlæge ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet samt leder af Dansk Multipel Sclerose Center samme sted. Per Soelberg Sørensen er dr. med. fra Københavns Universitet og har forfattet adskillige kapitler i neurologiske lærebøger samt kapitler i en række danske og udenlandske håndbøger i neurologi og multipel sklerose. Per Soelberg Sørensen er forfatter til mere end 300 videnskabelige artikler, har været chefredaktør for European Journal of Neurology fra 1994-2002 og er medlem af The Editorial Board ved flere internationale tidsskrifter. Sammen med Olaf B. Paulson og Flemming Gjerris er han redaktør og forfatter til Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s forlag, samt de to forrige udgaver af herværende bog.