Paul Krüger Andersen

Om Paul Krüger Andersen

Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen forsker og underviser ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han er yderligere forfatter til en række juridiske artikler og udgivelser samt medlem af en række forskellige arbejdsgrupper inden for en erhvervsretlig kontekst.