Strafferet

Forbrydelser og andre strafbare forhold

UDKOMMER 19. JULI

Læs mere

Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetsple je

Bo...

Læs mere

Strafferetlige og straffeprocesr etlige opgaver og lektionsplaner mv.

Læs mere

Strafferetlige sanktioner

Bogen indeholder en grundlæggende ...

Læs mere