Strafferet

Forbrydelser og andre strafbare forhold

Bogen indeholder en ...

Læs mere

Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetsple je

Bo...

Læs mere

Strafferetlige og straffeprocesr etlige opgaver mv.

Bog...

Læs mere

Strafferetlige sanktioner

Bogen indeholder en grundlæggende ...

Læs mere