Ann Lykkegaard Sørensen

Ann Lykkegaard Sørensen f. 1973. er sygeplejerske, cand.scient.san. fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Aalborg Universitet.

Om forfatteren

I sin forskning har Ann været optaget af patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og i særdeleshed sygeplejerskers rolle som frontløbere i sikker medicinhåndtering. Ann holder gennem sit arbejde fokus på nødvendigheden af sygeplejerskers løbende uddannelse i farmakologi og medicinhåndtering i et sundhedsvæsen under hastig forandring. Hun er ansat som lektor ved Professionshøjskolen UCN i Aalborg, hvor hun underviser inden for farmakologi og lægemiddelregning, og er også deltidsansat som projektleder ved Klinisk Farmakologisk Enhed ved Aalborg Universitetshospital, hvor der blandt andet forskes i rationel anvendelse og ophør af medicin til ældre.