Chr. Gorm Tortzen

Chr. Gorm Tortzen, f. 1951, lektor emeritus i klassisk filologi, oversætter af antikke værker og lærebogsforfatter i de klassiske sprog.