Claus Møller Jørgensen

Claus Møller Jørgensen

Claus Møller Jørgensen (f. 1963) er lektor i historie på Aarhus Universitet og ekspert i 1800-tallets politiske historie.